Mobilni semafori

Semaforska oprema

Brojači prometa

semafori

Prometna signalizacija